EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kogudus MTÜ

Trükise „Eestipärane õigeusu liturgia Eestimaa pühade üldmälestuse päeval” väljaandmine

Aasta: 2012

Summa: 300 €