Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Toetus metoodiliste materjalide paljundamiseks vabariigi kehalise kasvatuse õpetajatele

Aasta: 1996

Summa: 4000 EEK