Eesti Kirjanduse Selts

Seltsi 100. aastapäevale pühendatud juubelinäituse kataloogi kujundaja/küljendaja stipendium

Aasta: 2007

Summa: 7000 EEK