Eesti Kirjandusmuuseum

P.Ariste 100. sünniaastapäevale pühendatud näituse ettevalmistamine

Aasta: 2004

Summa: 3000 EEK