Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Andres Lauri 100.sünniaastapäevale pühendatud konverentsi läbiviimiseks Eesti Kirjandusmuuseumis 23.04.2008.

Aasta: 2008

Summa: 5000 EEK