Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Andrea Palladio teemalise kursuse ja õppeekskursiooni korraldamiseks ning vastavasisulise trükise välja andmiseks

Aasta: 2001

Summa: 5000 EEK