Eesti Maastikuarhotektuuri Üliõpilaste Selts

Fotograafiakursuse korraldamiseks

Aasta: 2000

Summa: 1000 EEK