Eesti Raamatu Aasta Peakomitee

Ülevaatenäituse “Eesti raamat 1525 – 2000” ettevalmistuskuludeks

Aasta: 1999

Summa: 5000 EEK