Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

Ürituse “Aastalõpu rahvatraditsioone võrdlevalt teiste soome-ugri rahvastega” läbiviimiseks

Aasta: 2009

Summa: 2000 EEK