Eesti Spordiajaloo Selts

ESAS II konverentsi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks teemal “Sport Eestis 1940 – 1991”

Aasta: 1998

Summa: 2000 EEK