Eesti Spordimuuseum

Toetus osalemiseks eest-soome-ungari spordimuuseumide ühisnäitusel Budapestis

Aasta: 1996

Summa: 6800 EEK