Eesti Spordimuuseum

Eesti Spordimuuseumi 10.teaduskonverentsi läbiviimiseks teemal “(Spordi)muuseumi asend kultuuripildis” Tartus

Aasta: 1997

Summa: 7000 EEK