Elke Unt

Kirikumuusikaalaste teadmiste ja oskuste arendamine, A.Karindi orelirepertuaari uurimine ja psalmimuusika loomine

Aasta: 2016

Summa: 500 €