Endel Aimre

EMT stipendium – elutööd jäädvustava CD plaadi väljaandmsieks

Aasta: 1999

Summa: 1000 EEK