EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut

Maastikuarhitektuuri eriala üliõpilaste õppeekskursiooni korraldamiseks Saksamaal 21-30.06.1999

Aasta: 1999

Summa: 5000 EEK