ERM’i Sõprade Selts

Ürituse “Jüripäev Raadi mõisas”, õppeekskursiooni ja ERM’i teabepäeva “Jaanipäev Raadi mõisas” läbiviimiseks

Aasta: 1998

Summa: 8126 EEK