Eve Kokkota

Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna pedagoogika kursuse hariduseta põhikooli ja gümnaasiumiõpetajatele kulude katteks

Aasta: 2008

Summa: 3300 EEK