Helgi Loogus

Teaduslikuks tööks – uute bioloogiliste seaduspärasuste rakendamiseks põllumajanduses ja teadusliku materjali vormistamiseks

Aasta: 1999

Summa: 3500 EEK