Ivo Volt

Kollokviumi “200 aastat klassikalist filoloogiat Eestis” materjalide kogumiku kirjastamis- ja trükikulud

Aasta: 2003

Summa: 4500 EEK