Joel Starkopf

Toetus osalemiseks Rahvusvahelisel Südameuuringute Ühingu XVII Euroopa kongressil Itaalias

Aasta: 1996

Summa: 1000 EEK