Kadri Järv

Uurimustöö “Tartu linna soolatud lume mõju ladustamiskohtade taimestikule ja mullastikule” tegemiseks

Aasta: 2006

Summa: 1000 EEK