Kalli Kalde

Graafikanäituste ettevalmistamine, külaliskunstnikuna töötamine graafikaateljees Rootsis

Aasta: 2011

Summa: 200 €