Kalli Kalde

Loomingulise tegevuse toetus ja osalemine Euroopa trükigraafika arendamise ja hariduse (ENDEGRA) sümpoosionil Dresdenis

Aasta: 2013

Summa: 200 €