Keskkonnaklubi Scarabaeus

Õppeekskursiooni korraldamine Aardpalu ja Väätsa prügilasse

Aasta: 2007

Summa: 4000 EEK