Krista Kallis

Sõiduks USA-sse 30. Tegutsemisaasta juubelikonverentsile

Aasta: 1995

Summa: 1000 EEK