Külliki Kuusk

Uku Masingu nim. stipendium Uku Masingu käsikirjade, kirjavahetuse ja fotokogu korraldamiseks ja arhiveerimistöö jätkamiseks

Aasta: 2003

Summa: 30000 EEK