Lemme Saukas

Toetus edasiõppimiseks Islandi Ülikoolis

Aasta: 1996

Summa: 1250 EEK