Maire Breede

EMT stipendium – Tartu Kultuuriülikooli projekti suvekool “Kaunid kunstid Lahemaal” – tagasiside Tartumaal teostamiseks

Aasta: 1998

Summa: 5500 EEK