Miina Härma Gümnaasium

Tauno Aintsi kantaadi “Aeg armastada” ettekanne pidulikul kontsert-aktusel Vanemuise kontserdimajas

Aasta: 2011

Summa: 500 €