Miina Rannikmäe

Sõiduks Rahvusvahelisele konverentsile JISTEC 96 Jerusalemma

Aasta: 1995

Summa: 2000 EEK