MTÜ Antoniuse Gild

Püha Antoniuse Väikegildi ajaloo alase püsiväljapaneku koostamine ja eksponeerimine Antoniuse Gildis

Aasta: 2005

Summa: 6000 EEK