MTÜ Eesti Rahvapärimuse Kool

Pärimuslike õpete, loengute, seminaride analüüsimaterjalide kogumine ja salvestamine, erinevate õpetajapraktikate salvestamine ja arhiveerimine, laste pärimuskooli pärimustundide väljatöötamine

Aasta: 2015

Summa: 200 €