MTÜ Eesti Slavistide Rahvuskomitee

Juubelikogumiku väljaandmiseks seoses vene ja slaavi filoloogia 200.aastapäevaga Tartus

Aasta: 2002

Summa: 10000 EEK