MTÜ Laulu- ja pillimänguselts Con Vivo

Tarmeko Kammekoori kergemuusika kontserdi korraldamine Toomas Volli juhendamisel

Aasta: 2010

Summa: 2000 EEK