MTÜ Laulu- ja pillimänguselts Con Vivo

May Peters (Holland) ladinarütmide meitsrikursus-kontserdite korraldamine puhkpillimängijatele

Aasta: 2011

Summa: 300 €