MTÜ Luteeriuse Sõprade Ühing

Autorilaulufestivali „Mailaul” tutvustavate kontserdite „Mailaul esitleb” korraldamine

Aasta: 2012

Summa: 300 €