MTÜ Maalikoda

Tartu linna lastele ja noortele kunstiringi-pikapäevarühma korraldamine

Aasta: 2015

Summa: 400 €