MTÜ Põlvkondadevaheline Keskus

Eesti ja mitteestlaste laste vaba aja keelekümbluskeskuse tegevuse kindlustamiseks ja praktiliste oskuste õpetamiseks iseseisvaks toimetulekuks lastekodu- ja vanemliku hoolitsuseta lastele

Aasta: 2001

Summa: 2000 EEK