MTÜ Tartu Ehitiste Restaureerimise Tudengite Selts

Restaureerimistudengite kvalifikatsiooni tõstmine vanade krohvimismaterjalide ja –võtete valdkonnas

Aasta: 2010

Summa: 6000 EEK