MTÜ Tartu Noorte TV klubi

Noorte veebitelevisiooni (www.noortetv.ee) programmi edastamise eest autoritasu aastamaksu kulude katteks

Aasta: 2009

Summa: 5000 EEK