MTÜ Tartu Üliõpilasteater

Etenduse „Medeia” väljatoomine ja repertuaaris hoidmine

Aasta: 2014

Summa: 200 €