Toetatud projektid

AastaTaotlejaSihtotstarveSumma
1992Viktor Korrovits, Henn Käämbre

Füüsika oskussõnastiku trükikuludeks

7000 EEK
1992Toom Õunapuu

Eesti keele õpetamise metoodika käsiraamtu väljaandmiseks

500 EEK
1992Tartu Ülikool

Eesti keele ja kultuurisõnavara arvutikorpuse loomise probleemirühmale eesti kirjakeele tekstide arvutikorpuse loomiseks

5000 EEK
1992Tartu Õpetajate Selts

Seltsiliikmete koolitamiseks

1500 EEK
1992Tartu kultuurileht KOSTABI

Maailmakultuuri käsitleva tõlkesarja lõpuleviimiseks

1000 EEK
1992Tartu I Muusikakool

Humanitaarabi äratoomiseks ja sidemete loomiseks Islandil

2400 EEK
1992Tartmo Kulmar

Osavõtuks usundiloo konverentsist Frankfurdis

1500 EEK
1992Jaan Malin

Üliõpilastraditsioonide kogumiseks Rootsis

1000 EEK
1992Heiki Pärdi, Ellen Värv

Osavõtuks linnaetnoloogia konverentsist Ungaris

3500 EEK
1992Eola Kukk, Kalle Kisand

Osavõtuks immunoloogia suvekoolist Taskendis

2480 EEK
1992Ela Martis, erna Kõiv

Sõiduks Edinburghi XII rahvusvahelisele konverentsile

4000 EEK
1992Eesti Kirjandusmuusem

Rahvaluule osakonnale muistendikogumiku väljaandmise eeltööks

3000 EEK