Piret Noorhani

Uurimistöö läbiviimine Tartu Instituudi Arhiivis Torontos ja Kanada Riigiarhiivis Ottawas

Aasta: 2003

Summa: 6000 EEK