Rutt Maantoa

Tartu Kõrgema Kunstikooli nahakunsti osakonna õppejõudude ja ühe üliõpilase rahvusvahelisele köitenäitusele esitatavate tööde valmimisega seotud kulutuste osaliseks katteks

Aasta: 2001

Summa: 2000 EEK