S.G.Forseliuse Selts

Seltsi vapi valmistamiseks Tartu Kunstikooli õpilaste diplomitööna

Aasta: 1998

Summa: 2000 EEK