Silja Salmistu

Töövahendite hankimiseks ja enesetäiendamiseks Rakvere Muuseumi Karepa filiaali külalisateljees 07.05.-02.06.2001

Aasta: 2001

Summa: 1000 EEK