TA Emakeele Selts

Tegevuse taastamisega Tartus seotud tööruumi üürikulude katteks

Aasta: 1997

Summa: 5000 EEK