Tartu Decartes’i Lütseum

Kooli noorema astme õpilaste töid sisaldava almanahhi väljaandmiseks

Aasta: 1998

Summa: 2000 EEK