Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Sõpruskoolidevahelise õpilasvahetuse kulude katteks

Aasta: 2012

Summa: 300 €