Tartu Laste- ja Noorte Maja

Tartu Poistekoori osalemiseks Linzi kooriolümpial

Aasta: 2000

Summa: 5000 EEK